Skip to main content
Teenuse Tingimused

Webihooldus.com pakub veebidisaini ja sotsiaalmeedia turunduse (SMM) teenuseid. Kasutajad nõustuvad kasutama teenuseid vastutustundlikult ja seaduslikult. Webihooldus.com ei vastuta kasutajate postitatud sisu eest. Webihooldus.com säilitab õigused kasutajate postitatud sisule. Webihooldus.com võivad teenustele juurdepääsu igal ajal lõpetada. Webihooldus.com ei vastuta kasutajate kantud kahjude eest.

Privaatsus

Webihooldus.com kogub ja kasutab kasutajaandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikale.

Turvalisus

Webihooldus.com võtab meetmeid, et kaitsta kasutajateavet volitamata juurdepääsu, kasutamise, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

Vaidlused

Webihooldus.com teenuste kasutamisest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti seadustele.

SMM

Webihooldus.com pakub SMM-teenuseid, sealhulgas:

  • Sotsiaalmeedia profiilide loomine ja haldamine
  • Sisu kavandamine ja postitamine
  • Kampaaniate tõhususe analüüsimine

Webihooldus.com pakutavad pildid (logod) ja muu sisu on autoriõigusega kaitstud ning neid ei tohi kasutada ilma Webihooldus.com selgesõnalise loata.

Webihooldus.com teeb kõik endast oleneva, et saavutada oma klientide jaoks parimad võimalikud tulemused.